2 900 000 PLN (461 PLN / m2)

Działka pod 2 obiekty komercyjne

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) na sprzedaż,
Wejherowo, Przemysłowa

Kontakt z agentem: Nieruchomości365
Opis nieruchomości

DZIAŁKA  INEWSTYCYJNA POD DWA DUŻE OBIEKTY !


Na sprzedaż działka budowlana - inwestycyjna w Wejherowie przy ul. Przemysłowej z bezpośrednim zjazdem z ulicy.
Wszystkie media na działce
Działka objęta planem zagospodarowania który zezwala:

Karta terenów 08.MN,U, 09.MN,U:
1) powierzchnia: 08.MN,U - 0,87 ha, 09.MN,U - 0,66 ha;
2) przeznaczenie: MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym; zakres usług - usługi nieuciążliwe;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego objętego planem,
b) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w § 3 ust. 4 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu;
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) maksymalna wysokość zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 10,5 m,
- dla zabudowy usługowej i dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym - w przypadku dachów spadzistych 12,0 m, w przypadku dachów płaskich 10,0 m,
c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 40%,
- dla zabudowy usługowej i dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym - 50%,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30%,
- dla zabudowy usługowej i dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym - 25%,
e) forma zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza,
f) geometria dachu:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dachy spadziste 30º-45º o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych,
- dla zabudowy usługowej i dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym - dachy spadziste 30º-45º o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych lub płaskie,
g) intensywność zabudowy:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: maksymalna - 1,4; minimalna - dowolna,
- dla zabudowy usługowej i dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej z nie więcej niż jednym lokalem mieszkalnym: maksymalna - 2,4; minimalna - dowolna,
h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:
- minimalna wielkość działki: dowolna; dopuszcza się możliwość łączenia działek,
- szerokość frontu działek: dowolna,
- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny,
- dopuszcza się podziały wewnętrzne,


Mapa
Kontakt z agentem

Nieruchomości365

Jarosław Wit
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.